Σπίτι » "Αποκάλυψη της αλήθειας: Μια ανασκόπηση του Chapter2Dating.app - Αποκάλυψη μιας απάτης τον Μάρτιο του 2023 με μια ψευδή επιταγή"

Chapter2Dating.app is a platform designed specifically for widows and widowers, with its own εφαρμογή and website. The platform includes a range of features such as a community, blog, forum, and advice section. The platform was created by Nicky Wake, who lost her husband in 2020 and realized the majority of ραντεβού websites were scams. She decided to create her own platform to help those who have suffered a recent loss.

Transparency is Key

Chapter2Dating.app is transparent and displays Nicky’s direct email address and telephone number on its landing page. The website also provides details about the services provided, costs, and many useful tips. A transparent website is a good indication of an honest and safe platform.

We researched past user reviews but found nothing negative. Although the site was founded recently, the reputation of the operator and developer, M14 Industries, based in Manchester, UK, is a good indication that it is a trustworthy platform.

Free and Paid Services

Users must sign up for a paid subscription to send messages, which automatically renews but can be easily canceled on the platform. The website also offers other ways to connect, including a forum for users to share experiences, advice, and plan gatherings. Additionally, Chapter2Dating.app organizes events and trips for members to meet up in person and rebuild their social skills. The events are open to all widows and widowers, regardless of their sexual preferences, and take place in the Manchester area.


Αυτές είναι οι προτάσεις μας για έναν εναλλακτικό ιστότοπο.

elGreek